સ્ટ્રીમર સાથે બીપી ઓપન ઓનલાઈન અશ્લીલતાએ રેટિંગને ઉડાવી દીધું.

વર્ણન: વેબ મોડેલ મારિયાએ ટોચના સ્ટ્રીમર્સમાં પ્રવેશવાનો ઘણી વખત પ્રયાસ કર્યો. લાંબા સમયથી રાહ જોવાતી ઘટના ત્યારે બની જ્યારે ઘરે આવેલા રિપેરમેને પિસ્યુનને બળપૂર્વક છોકરીના મોંમાં નાખ્યું. વિચિત્ર પરિસ્થિતિએ ચાહકોને એટલા બધા ચાલુ કર્યા કે ચાહકોએ અહંકારી સખત કામદારને વાહિયાત કરવાની માંગ કરીને બીપી ઓપન પૈસા ડમ્પ કરવાનું શરૂ કર્યું. સ્ટ્રીમર શરૂઆતમાં શરમ અનુભવી હતી, પરંતુ પછી તેણીને સમજાયું કે ઑનલાઇન વાહિયાત ઝડપથી જરૂરી નસીબ કમાઈ શકશે..
ટૅગ્સ: બીપી ઓપન