ડ્રાઇવિંગ પ્રશિક્ષકને પ્રકારની ચુકવણીની ઓફર બીપી ફુલ સેકસી કરી.

વર્ણન: કાયલા ગ્રીન તેનું યુકે ડ્રાયવર્સ લાયસન્સ ઝડપથી મેળવવાની હતી, પરંતુ તેણીએ મેન્યુઅલ ટ્રાન્સમિશન ધરાવતી કાર સાથે પ્રશિક્ષકની પસંદગી કરી ત્યારે તેણીએ તેનું નસીબ ઉડાવી દીધું. રાયન તરત જ સમજી ગયો કે એક અમેરિકન મહિલા બીપી ફુલ સેકસી કઈ મુશ્કેલીમાં આવી છે, જેની પાસે ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશનવાળી મોંઘી કાર નથી, પરંતુ તે આગળ વધવા માંગતી ન હતી, કારણ કે તેનો પગાર લેવામાં આવેલા પાઠની સંખ્યા પર આધારિત હતો. ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલના ક્લાયંટના સ્વાર્થી હિતો લોભી ડ્રાઇવરના હિતો સાથે મેળ ખાતા ન હતા, તેથી બસ્ટી સોનેરી ગધેડા માટે પ્રકારની ચુકવણી ઓફર કરે છે. ચતુર અંગ્રેજ તરત જ સંમત થાય છે, કારણ કે જો વિદ્યાર્થી બીજી સંસ્થામાં જાય છે, તો તે પૈસા, સેક્સ અને શાનદાર પ્રશિક્ષકની પ્રતિષ્ઠા ગુમાવશે..