ડ્રાઇવિંગ બીપી ફુલ એચડી પ્રશિક્ષક સાથે બસ્ટી બ્રાઉન ક્યુટીને અશ્લીલ કરવું.

વર્ણન: ડ્રાઇવિંગ ઇન્સ્ટ્રક્ટરે આકસ્મિક રીતે વિદ્યાર્થીના બૂબ્સ પકડી લીધા. ક્લો લેમોરની એક વિશાળ બસ્ટ અણધારી રીતે તેના હાથની હથેળીમાં આવી ગઈ જ્યારે સામેની બીપી ફુલ એચડી કારે જોરદાર બ્રેક મારી. શિક્ષક ક્રિસ્ટોફ કેલે પેસેન્જરને સુરક્ષિત રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ આ બધું ઘટનાઓમાં અણધાર્યા વળાંક તરફ દોરી ગયું. એક શ્યામ-ચામડીવાળી ક્યુટી માર્ગદર્શકને બફર્સ સાથે રમવા અને અણઘડતાને દૂર કરવા માટે રસ્તાની બાજુમાં ક્યાંક સારું સેક્સ માણવા આમંત્રણ આપે છે..